pc automation Piotr Cieśla

Spektrum

Automatyka przemysłowa, robotyka, napędy, industrial SQL.
Projekty automatyki przemysłowej, wykonanie i uruchomienie sterowania linii, maszyn i urządzeń.

Robotyzacja - handling, spawanie, cięcie, frezowanie.
Sterowniki PLC, komputery przemysłowe, panele HMI, industrial SQL, komunikacja i sieci przemysłowe.

Systemy wizyjnej kontroli produkcji.
Ważenie w locie, naważanie.
Napędy AC i DC, serwo, synchronizacja, cięcie w locie.